Press Kit

Biografie (NL)

De bekende pilaren en standbeelden uit de Oudheid waren ooit kleurrijk beschilderd: ze zijn zo bleek en uniform geworden omdat we het nagelaten hebben ze te blijven verven. De Leidse alternatieve rockband Painted Pillars trekt zich dat aan en biedt verzet tegen de vergrauwing van de wereld. Met grove penseelstreken kleuren de drie bandleden hun wereld steeds opnieuw in, want het doek is nooit af.

De eerste single van de band over een filosoof, wijn en een ezel kwam uit in 2022. Met recente singles die eerder dit jaar uitkwamen zoals ‘Bell’, ‘Catastrophe’ en ‘Answer’ hebben ze de toon gezet voor een luid een swingend 2024. Hun nieuwste single ‘Juvenile’, een viering van de kinderachtigheid, zet die trend vrolijk voort met dansbare ritmes en de eerste feature van een klokkenspel in de gestaag groeiende discografie van de groep.

Met inspiraties zoals Pixies, The Smiths, The Strokes, The Libertines, Parquet Courts, Fontaines. D.C. en invloeden uit diverse andere genres zoals punk, classic rock en hip-hop wordt het geluid van de band gekenmerkt door dynamisch ritmes, hoge energie en een gezonde overdosis passie. Meezingen is op eigen risico!

Painted Pillars is:

Eric Faassen, zanger en gitarist, glorieuze koning der neuroten en full-time filosoof tegen zijn wil.

Rob Müller, bassist, coverartschilder, motorduivel en bouwer van werktuigen.

Lucas Willemsens, dichtende drummer en computerfluisteraar.

Biography (EN)

The famous pillars and statues of antiquity were once colorfully painted: they have only become so pale and uniform because we have neglected to keep painting them. The Dutch alternative rock band Painted Pillars takes a stand against this trend and offers resistance to the graying of the world. Using rough brushstrokes, they keep coloring up the world around them, as the canvas is never finished.

The band’s first single about a philosopher, wine and a donkey was released in Januari of 2022. With recent singles released earlier this year such as ‘Bell’, ‘Catastrophe’ and ‘Answer’, they have set the tone for a loud and swinging 2024 .Their latest single ‘Juvenile’, a celebration of childishness, happily continues that trend with danceable rhythms and the first feature of a glockenspiel in the group’s steadily growing discography.

With inspirations like Pixies, The Smiths, The Strokes, Libertines, Parquet Courts and Fontaines. D.C. and influences from various other genres such as punk, classic rock and hip-hop, the band’s sound is characterized by dynamic rhythms, high energy and a healthy overdose of passion. Singing along is at your own risk!

Painted Pillars is:

Eric Faassen, singer and guitarist, glorious king of neurotics and full-time philosopher against his own will.

Rob Müller, bassist, cover art painter, motorcycle daredevil and mechanical engineer.

Lucas Willemsens, drummer, poet and computer whisperer.

Photo’s

Foto by Stephanie Esajas
Photo by Stephanie Esajas
Photo by Stephanie Esajas
Photo by Danisha Sluiter
Photo by Danisha Sluiter

Logo white with shadow lines – transparant background
Logo black without shadow lines – transparant background

Spotify

Recente singles: Bell, Catastrophe, Answer

Youtube

Instagram

And of course the dreaded Tik-Tok and Facebook

Press

Obscure Sounds on Bell (EN): https://www.obscuresound.com/2024/03/painted-pillars-bell/

3voor12Leiden over Bell (NL): https://3voor12.vpro.nl/lokaal/leiden/update~c013594a-1136-4a2b-80bf-1ac308cc5cc9~anti-kerstnummer-laat-een-belletje-rinkelen~.html

B-Side Guys on Bell (EN): https://bsideguys.com/2024/03/02/weekly-new-releases-pt-1-mar-1st-2024/

Interview in de Mare (NL): https://www.mareonline.nl/cultuur/de-leden-van-studentenband-painted-pillars-tasten-af-hoe-groot-ze-mogen-dromen/